Rumunia karpaty wschodnie
Góry marmaroskie i rodniańskie
LATO 2019
8 dni

Termin: 21 – 30 czerwca 2019

Cena: 1800 zł od osoby

 

W 2019 rozpoczynamy cykl wypraw w Karpaty Wschodnie i Południowe, położone na terenie Rumunii. Góry Rumunii staną się kontynuacją eksploracji Karpat Wschodnich, które odwiedzaliśmy już od kilku lat po stronie ukraińskiej. Zaczniemy od Gór Marmaroskich położonych na pograniczu ukraińsko – rumuńskim, oraz Gór Rodniańskich. Góry Marmaroskie zwane potocznie Marmarosami, podobne są do połonin ukraińskich. Góry Rodniańskie mają charakter zbliżony do Tatr Zachodnich i najwyższe ich szczyty mierzą sporo ponad 2000 m. n. p. m.

 

Wyprawa w Góry Rumunii, to propozycja trekkingów w kilku pasmach górskich północnej Rumunii. Stanowić ma ona cykl wypraw do tego kraju, rozłożony na następne lata. Jako, że Rumunia, to kraj wyżynny, ale przede wszystkim górzysty, jest świetnym obszarem trekkingowym. To tu w całości położone są Karpaty Południowe i znaczna część Karpat Wschodnich. 

Góry Rumunii będą dalszą częścią poznawania Karpat. Od kilku lat odwiedzaliśmy Karpaty Wschodnie na Ukrainie. Teraz przyszedł czas na ich część rumuńską. Zaczniemy od Gór Marmaroskich położonych na pograniczu ukraińsko – rumuńskim, oraz Gór Rodniańskich. 

Krajobrazy Gór Marmaroskich bardzo zbliżone są do tych na Zakarpaciu. To łagodne zalesione góry z odkrytymi grzbietami połoninnymi. Wiele wiosek położonych w tych górach jest zamieszkiwana przez ludność ukraińską. Stąd wiele miejscowości posiada dwujęzyczne nazwy. Spróbujemy zdobyć ich dwa najwyzsze szczyty, Mihailecu, oraz najwyższy Farcau mierzący 1957 m. n. p. m.

Drugim pasmem górskim położonym na południe od Marmaroszy, są Góry Rodniańskie, zwane też Alpami Rodniańskimi. Posiadają one już charakter wysokogórski, porównywalny trochę z ukraińską Czarnohorą lub Tatrami Zachodnimi. Tutaj mamy w planach przejście odcinków graniowych i zdobycie charakterystycznego szczytu Ineu o wysokości 2279 m. n. p. m., oraz najwyższego szczytu tych gór, Pietrosula 2303 m. n. p. m.

Oprócz Marmaroszy i Gór Rodniańskich jedna z tras poprowadzi nas poprzez niewielkie pasmo Gór Gutyjskich, a druga w mało znane pasmo Gór Suhard.

A wszystko to w pięknej krainie zwanej Maramuresz. Maramuresz, to nie tylko góry ale i wielowiekowa tradycja w postaci zwyczajów, strojów ludowych, zabytków architektury. Maramureskie strzeliste cerkwie, to jeden z symboli tego regionu. Budowane przed wiekami, ale i współczesne świątynie nawiązują do tradycji. Ozdobne bramy chroniące wejść do często bardzo starych zagród marmaroskich, to też symbol tej krainy, kultywowany do dziś. W wielu miejscach można spotkać miejscową ludność w tradycyjnych strojach udowych.

Oprócz gór przygotowaliśmy także w ofercie zwiedzanie jedynego na świecie „Wesołego Cmentarza”, gdzie w dowcipny sposób przedstawiono temat śmierci i przemijania. Dolina Izy, to kolejna propozycja. W dolinie położonych jest kilka miejscowości, które stanowią niemal skanseny budownictwa ludowego. Perełką doliny jest zespół klasztorny Barsana. Chociaż wybudowany współcześnie, to zabudowania kompleksu idealnie nawiązuje do budownictwa marmaroskiego.

Dla tych, którzy będą chcieli odpocząć od górskich wędrówek, będzie możliwość odbycia niezapomnianej podróży w czasie, archaiczną kolejką wąskotorową. Kolejka nazywa się Mocanita, w tłumaczeniu Pastereczka i wiezie turystów w głąb uroczej i niemal bezludnej Doliny Vaser. Cała podróż w dwie strony, z postojem na piknik trwa do 8 godzin.

 

1 DZIEŃ

Piątek 21.06.2019

Wyjazd ze Świdnicy i Wrocławia w godzinach popołudniowych. W godzinach wieczornych Katowice i Kraków.

Przejazd przez Słowację, Węgry, do Rumunii

2 DZIEŃ

Sobota 22.06.2019

Przyjazd w godzinach przedpołudniowych do Rumunii

Trekking w paśmie Gór Gutyjskich

Trasa 1: GÓRY GUTYJSKIE. KOGUCI GRZEBIEŃ

Przełęcz Gutai (990) – Creasta Cocosului – Koguci Grzebień (1450) – Verful Gutai (1443) – Przełęcz Neteda (1040)

W pierwszym dniu wybierzemy się na niedługą trasę w rzadko odwiedzane Góry Gutyjskie. Ta grupa górska osiąga tylko ponad 1400 m. n. p. m. Trasa poprowadzi nas na widokową grzędę skalną, o nazwie Creasta Cocosului – Koguci Grzebień. Nazwa jest adekwatna do formy skalnej, która z daleka tak właśnie wygląda. Wejdziemy także na najwyższy wierzchołek tego pasma, Gutai mierzący 1443 m. n. p. m. Zarówno z Koguciego Grzebienia, jak i z Gutai piękne widoki na Góry Marmaroskie i przy dobrej widoczności, połoniny ukraińskie. Także sama grzbietowa ścieżka dostarcza widoków na Marmarosze.

Po przejściu trasy pieszej przejazd do miejsca zakwaterowania w miejscowości Moisei. Obiadokolacja, zakwaterowanie i nocleg.

3 DZIEŃ

Niedziela 23.06.2019

Śniadanie

Trekking w paśmie Gór Rodniańskich

Trasa 2: GÓRY RODNIAŃSKIE. INEUL

Przełęcz Rotunda (1271) – Saua Gajei (1789) – Ineut (2222) – Ineul (2279) – Jeziorka Lala Mica i Mare (1800) – Dolina Potoku Lala (1400)

Wędrówki w Górach Rodniańskich rozpoczniemy od zdobycia nie najwyższego, ale bardzo charakterystycznego szczytu tego pasma, Ineula. Ten mierzący ponad 2200 m. n. p. m. wierzchołek ma kształt stożka i wraz a okolicznymi grzbietami połoninnymi stanowi doskonały punkt widokowy. Trasa wiedzie przez odsłonięte grzbiety Gór Rodniańskich. Zejście do goliny potoku Lala, gdzie w górnych partiach odwiedzimy dwa górskie jeziorka, Lala Mica i Lala Mare

Przejazd autokarem do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg.

4 DZIEŃ

Poniedziałek 24.06.2019

Śniadanie

Trekking w paśmie Gór Marmaroskich

Trasa 3: GÓRY MARMAROSKIE. CEARCANU

Przełęcz Przysłop (1416) – Cearcanu (1846) – Tarnita Nedeii (1533) – Cabana Fantana Stanchii (1672) – Dolina Tasli (850) – Baia Borșa (800)

To jedna z dwóch tras, które pozwolą nam odwiedzić Góry Marmaroskie. Nie posiada ona dużych przewyższeń. Zaczynamy od Przełęczy Przysłop, która stanowi historyczną granicę pomiędzy maramureszem, a Bukowiną. Po drodze mijamy schronisko Fantana Stanchii. Przy dobrej widoczności widoki na Połoniny Hryniawskie po stronie ukraińskiej. Od schroniska schodzimy do Doliny Tasli, by zakończyć w okolicach Baia Borsy, dawnej osady górniczej, dziś straszącą między innymi poprzemysłowym krajobrazem epoki Caucescu..

Przejazd autokarem do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg.

5 DZIEŃ

Wtorek 25.06.2019

Śniadanie

Trekking w paśmie Gór Rodniańskich

Trasa 4: GÓRY RODNIAŃSKIE. PETROSUL

Borșa (850) – Jezioro Iezer (1820) – Petrosul (2303) – Rebra (2119) – Przełęcz Pietrii (1176)

Klasyczna trasa wejściowa na najwyższy szczyt Gór Rodniańskich, Petrosul. Gory Rodniańskie, ze względu na swój wysokogórski charakter nazywane są też Alpami Rodniańskimi. Trasa długa i wymagająca, szczególnie podejście na sam szczyt wymaga pokonania ponad 1300 m przewyższenia. Przy dobrych warunkach atmosferycznych spróbujemy widokowym grzbietem Gór Rodniańskich dotrzeć do rezerwatu: „Niebieskich Źródeł Izy”.

Przejazd busem do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg.

6 DZIEŃ

Środa 26.06.2019

Śniadanie

Trekking w paśmie Gór Rodniańskich

Trasa 5: GÓRY RODNIAŃSKIE. GARGALAU

Borșa Complex (850) – Wjazd wyciągiem (1500) – Saua Gargalau (1907) – Gargalau (2159) – Saua Galatului (1879) – Borșa Complex (850)

Jedna z trzech tras, która pozwoli nam podziwiać Góry Rodniańskie z ich głównego grzbietu. Z części Borsy, zwanej Kompleksem turystycznym wjeżdżamy jedynym wyciągiem w okolicy. W planie wejście na jeden z głównych i najwyższych szczytów Gór Rodniańskich, Gargalau. przejście fragmentem grzbietu Gór rodniańskich i zejście do Borsy.

Przejazd autokarem do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg.

7 DZIEŃ

Czwartek 27.06.2019

Śniadanie

Trekking w paśmie Gór Marmaroskich

Trasa 6: GÓRY MARMAROSKIE. MIHAILECU I FARCAU

Cabana Silvica Cosnea (610) – Mihailecu (1918) – Jezioro Vinderel (1670) – Farcau (1957) – Repedea (515)

Długa trasa w Górach Marmaroskich. Piękna wędrówka poprzez połoniny, pozwoli nam zdobyć trzeci co do wysokości szczyt Marmaroszy, Michailecu. Dla bardziej wymagających, wejście na najwyższy szczyt Gór Marmaroskich, Farcau. Dodatkową atrakcję stanowi polodowcowe jeziorko Winderel położone pomiędzy Mihailecu a Farcau. 

Przejazd autokarem do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg.

8 DZIEŃ

Piątek 28.06.2019

Śniadanie

Trekking w Górach Suhard

Trasa 7: GÓRY SUHARD. 

Carlibaba (960) – Stanisoare (1698) – Omul (1932) – Przełęcz Rotunda (1320)

Jedno z najmniej znanych i uczęszczanych pasm górskich północnej Rumunii. Położone jest już w historycznej Bukowinie. Nie ustępuje ono pod względem malowniczości i widoków innym zakątkom Marmaroszy, czy Gór Rodniańskich. Pasmo ma charakter wysokiej połoniny z kosodrzewiną w górnych partiach. W planie mamy wejście na najwyższy szcyt tych gór, Omul, a potem widokowe zejście po połoninnym grzbiecie na Przełęcz Rotunda.

Przejazd autokarem do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja i nocleg.

9 DZIEŃ

Sobota 29.06.2019

Śniadanie

Wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną. 

Przejazd przez Dolinę Izy. Zwiedzanie kompleksu klasztornego w Barsanie. 

Barsana

To prawosławny zespół założony w latach 90-tych XX wieku. Drewniane budowle tutaj nawiązują do tradycji architektury Maramureszu. Duże wrażenie robią strzeliste zwieńczenia wież w typowo maramureskim stylu. Jedna z wież liczy sobie ponad 50 m. Wszystko wokół pięknie utrzymane przez tutejsze mniszki. Balkony, krużganki i trawniki toną w kwiatach. Spacer alejkami, to prawdziwa przyjemnść dla oczu i duszy. 

Przejazd do Sapanty. Zwiedzanie „Wesołego Cmentarza”

Sapanta

Wesoły Cmentarz (Cimitrul Wesel), to chyba ewenement na skalę światową. To nekropolia, która traktuje śmierć w sposób żartobliwy. Wesoły Cmentarz pełen jest malowanych w jaskrawe kolory, (głównie błękity) epitafiów przedstawiających sceny z życia zmarłego, jego pracę, rozrywki, wady albo też okoliczności śmierci.

Przejazd przez Węgry i Słowację.

10 DZIEŃ

Niedziela 30.06.2019

Przyjazd do Polski w godzinach porannych

W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających trekking, zaproponujemy alternatywnie wycieczkę kolejką wąskotorową Mocanita lub zwiedzanie Doliny Izy.

MAPA

Baza noclegowa

Miejsca trekkingów

Inne atrakcje turystyczne

GALERIA

Creasta Cocosului (Koguci Grzebień)

Kompleks klasztorny w Barsanie

Borsa z Gór Rodniańskich

Góry Rodniańskie. W okolicach Ineula

Ineul

Jeziorko Lala

Jeziorko Lala

Kompleks klasztorny w Barsanie

Ineul

Wierzchołek Petrosula Rodniańskiego

W drodze na Petrosula

Góry Rodniańskie

Ineul

Stacja meteo pod Petrosulem

W drodze na Petrosula Rodniańskiego

W drodze na Petrosula Rodniańskiego

Jeziorko Izer w drodze na Petrosula

W Maramureszu

Pejzaże Maramureszu

Zabytkowa cerkiew w Barsanie

Farcau i Mihailecu

Przełęcz Przysłop. Cerkiew

Borsa i Góry Rodniańskie

Zabytkowa kolejka Mocanita

W drodze na Farcaula

W Górach Marmaroskich

Cerkiew marmaroska

Marmaroska brama

Marmaroska brama

Wesoły Cmentarz w Sapancie

Dolina Złotej Bystrzycy

Góry Rodniańskie

ZAKWATEROWANIE

Nasza baza będzie znajdować się w miejscowości Moisei.

DODATKOWE INFORMACJE
 • Rumunia należy do Unii Europejskiej, ale nie należy do Strefy Szengen. Na granicy tego kraju są prowadzone kontrole dokumentów. Dlatego ważne jest, by posiadać przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.
 • Wbrew obiegowym opiniom Rumunia, to spokojny i bezpieczny kraj, zwłaszcza na prowincji i w rejonach górskich.
 • Podczas wyprawy będzie możliwość zdobycia najwyższych szczytów czterech pasm górskich, Marmaroszy, Gór Rodniańskich, Gór Gutyjskich i Gór Suhard.
 • Większość tras jest długa i wymaga dobrej kondycji. Jednak nie posiadają trudności technicznych i elementów asekuracyjnych.
 • W wyższych partiach Gór Rodniańskich mogą znajdować się jeszcze resztki śniegu.
MAPY

Warto mieć ze sobą mapy obszaru górskiego, który będziemy przemierzać. Poniżej przykładowe tytuły. Niestety żadne dostępne mapy nie obejmują pasma Gór Gutyjskich i Suhard.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Świadczenia zawarte w cenie:  

 • Przejazd autokarem
 • Transport autokarem na punkty wyjścia i zejścia ze szlaków pieszych (tam, gdzie jest taka możliwość)
 • 7 noclegów w pokojach 2, 3, 4 osobowych
 • Wyżywienie. 7 śniadań i 7 obiadokolacji
 • Ubezpieczenie NNW i KL
 • Obowiązkowa opłata na UFG
 • Obsługa dwóch przewodników górskich
 • Na miejscu opieka organizatora

Cena nie zawiera:

 • Biletów na wyciągi i kolejki górskie
 • Biletów wstępu na „Wesoły Cmentarz” w Sapancie
 • Prowiantu na wycieczki górskie
 • Wyżywienia w drodze dojazdowej do Rumunii i w drodze powrotnej
[ DOKUMENTY ]

Szczegółowe warunki uczestnictwa

Dodaj komentarz

Close Menu